ermeni-gomuleri-nasil-olur-altın-arama-dedektörü-görüntülü yeraltı radarı kiralık

ERMENI GÖMÜLERI NASIL OLUR?

Savaş nedeniyle ülkemizden ayrılmak zorunda kalan ermeni sayısı ortalama 2 milyon olarak tahmin edilmektedir.   Bu rakam  tahmini  700 bin hane olarak hesaplanabilir.  bu haneler   savaştan ani kaçış yaptıkları için ellerindeki değerli eşyaları saklamak zorunda kalmışlar. bunun dışında  olası eşkiya baskınlarına karşı  evde bulunmasın diye  paraları toplu halde sakladıklarını biliyoruz. rum sayısı ermenilere göre biraz farklılık göstermektedir  bazı kaynaklara göre 110 bin civarı terk edilmiş rum evleri olduğu tahmin edilmektedir.

Ermeni Evlerinin İçi: Ermeni gömülerinin en çok rastlandığı noktalar  oturdukları ev;    Ev içerisinde ilk bakılması gereken yerler  kiler, ocak altı, eşiklik,  duvar arasıdır, bunun dışında  dış cephe temel  içleri’de kontrol edilmelidir. Görüş mesafesi: Burada bir önemli noktaya daha değinelim  evin salonundan dışarı bakıldığında en kolay görünür  alanlar gömü yerleridir. dışarıda her hangi bir işaret yada belirgin bir  nesne bulamazsınız sadece evin içinde  oturma odasında en rahat oturur  yer neresi ise bulun buradaki pencereden dışarı bakın  gördüğünüz alanı iyi etüt edin  bunun tecrübesini  edindik, ev sahibi gömüyü dışarı bahçeye saklar  içinin rahat etmesi için evin içinden pencereden baktığında direk  sakladığı  yeri görüyor olması gerekli.  hiç bir ermeni gömüsü evin penceresinden görünmeyen alana yapılmamaktadır,  evin arkasına saklanmış gömüye henüz rastlamadık,   gömü neredeyse  her hangi bir pencereden baktığında  mutlaka görmesi lazım bunu kim olsa aynı yapar.

Ağaçlar:  Aşağı yukarı her ermeni evinin önünde yaşlı ağaç bulmak mümkündür; bu ağaçlar içerisinde   en yaşlı olanı dikkate alınmalı; Ağaç  üzerinde çivi  var’mı, diğer ağaçlar arasındaki mesafe ne kadar, ağaçlar üçgen yapıyor’mu  bunlar bize gömü yerini söyleyecek unsurlardır. Ermeniler rumlardan farklı olarak ağaçların altına gömü yapmazlar genelde ağaç hedeflenir yada ağaçlar arası  belli noktalar seçilip gömü yapılır  burada nişan yine ağaçtır. Ağaç çeşitlerine gelince: Ermenilerin kutsal saydıkları ağaç çeşitleri vardır  yöreye göre değişkenlik gösterse’de dut ağacı ermenilerin en çok ektikleri ağaçlardandır, alıç ve ahlat yine önemli  türlerden olup  bazı bölgelerde meşe ağacıda  görülmektedir. ceviz ağaçları ise uğursuz sayılır   çok fazla rağbet görmezdi. bu ağaçlar evin bahçesine ekildiği gibi mezarlık yolu üzeri, kilise yolu üzeri gibi benzer bölgelere’de ekilmekteydi.  bu ağaçlarda çivi varsa mezara yakınsın demektir.

Kuyular: Kuyu içerisinde  yan tarafta farklı kesme taş görürseniz bu taşın arkası iyidir; taş çıkarıldıktan sonra el dirsek boyu sokulup  bir kese buradan alınır.  Kuyunun içi kadar kuyunun dışı’da önemlidir  kuyudan çok fazla açılmamak kaydıyla  yakın çevresi  mutlaka kontrol edilmelidir. bu en fazla 2 metredir çok fazla uzağa kulak asmayın. İç içe kuyulara dikkat;  dıştan bakıldığında tek kuyu içe girildiğinde iç içe kuyular  var’mı ona dikkat edin.  varsa içteki kuyu eve doğru gider vaziyettedir  burada  yüklü miktarda altın bulunabilir.  Kuyu suyu dışarıdan beslemeli ise gelen argın  bitimine dikkat edin  burada köveke yapmış yer varsa dedektör ile teyit edin  iyi para alırsınız.

Ermeni Pınarları:  Ermenilerin akar suya karşı ciddi derecede saygıları  olduğu bilinmektedir, pınar başındaki  kesme taşlar  özenle hazırlanır bu taşlar üzerindeki motifler tamamen dini vecibelerine hitap eder şekilde tasarlanırdı, bunların define ile alakası olmadığını  bilmenizde fayda  var.  ermeni çeşmeleri bulduğunuzda üzerindeki işaretleri define ile ilişkilendirmeye çalışmayın bunların hepsi  dinsel semboldür. Özellikle ermeni kadınları hasta çocuklarını iyileştirmek için bütün pınarları dolaşıp çocuğu yıkardı; pınar üzerindeki  işlenmiş taşlardaki motifler  doğum tanrıçası ve  belden aşağı balık olan çıplak kızın saçlarını ördüğüne inanılarak resmedilirdi.  bunları bilmeyen defineciler bu taşları kırıp içinde define  aramaktadır.  bakın  yandaki resimde bunun örneğini veriyorum  mevcut taştaki yazıtın defineyle uzaktan yakından alakası yoktur.

Ermeni Mezarları: Ermeni mezarları bulmak diğer medeniyetlere nazaran daha basittir, ermeni mezar  bölgelerinde haç işareti kesin olur  bu haçların  yanlarındaki  mezar taşları  yada haçın olduğu dikili taş size mezar yerini kolayca belirtir.  Ermeni mezarlarının çokta dolu çıktığını söyleyemeyiz  bulunanlarında bir çoğu yakın tarih olup tarihi eser yerine antika sınıfına girdiğini de gördük. kısacası umut edip mezarlara dokunmayın boşa günaha girersiniz.

BIZANS-MEZAR-ODALARI-yeraltı mezarları- yeraltı define arama- kiralık dedektör fiyatları

BIZANS MEZAR ODALARI

Bizans Define İşaretleri Bizans İmparatorluğunun 1123 yıllık tarihi ve özellikle de tarihsel yönde sosyal olayları olduğu gibi yansıtmaları açısından eşsizdirler. İşte tüm bunların ışığında Bizans imparatoru Justinyanus un 6. yüzyılda yaşadığı bu saray yapısında bu gizemli krallık simgeleri, taçları, asaları, saray törenleri, sanatları ve yaşadıkları yerlerin güzelliği yönünde ayrı bir yeri ve önemi vardır. Bizans imparatorluğu tarihsel ve sosyal olayları olduğu gibi yansıtmaları açısından eşsizdirler. İşte tüm bunların ışığında İhtişamlı İmparatorlukta tarih boyunca eski kaleleri ve surları boyunca aranılan bu definelere rastlamak mümkündür. Ayrıca bu definelerden ziyade değerli antik eşyalar ve mozaikler süslemelerinin kutsallıktan dolayı tanrılara amblem olmuş veya pek çok yerde olduğu gibi onlara adanmış simgeleridir. Bizans imparatorluğu 450-550 yılları arasında çok fazla sayıda hayvanlar ile dinsel yönden de büyük bir saygı görülüyordu. Bunlardan aslan işareti yapılan mağaralar, mezarlar ve kayalar üstünde bir işaret olarak kullanılmıştır. Bu işaretler defineyi simgelemektedir. Bunlardan aslan işareti, liderlik vasfı taşıyan insanların hazinesi anlamına gelmektedir. At simgesi olan hizmet edici ve tanrı Heraya adanmış bir hayvandır. Akrep simgesi bulunan göletlerin, su kuyularının ve yeraltı mahzenlerinin içerisinde bulunmaktadır. Şayet akrep mağara içinde ise definesi mağaranın en kuytu ve dip yerlerinde bulunur. Ancak akrebin özelliklerinden birisi de zehirli olmasıdır. Bu nedenle define de bir tuzak veya üzerine zehir dökülmüş olabilir.

Bizans Define İşaretleri

Ayak İşareti Anlamı  Zeminde sert bir kayaya yapılmış sağ ayak işaretidir. Arazideki konumuna göre bakılmalıdır. Genellikle ön kısmında giriş veya odası bulunur. Çok değerli bir işarettir. Tarihi yönde çeşitleri çok fazladır. Yöntemleri dönemlere göre değişir.

Yılan Anlamı  Yılan işareti her devirde kullanılmış bir mezar işaretidir. Dere kenarında, dağın tepesinde ve bir gölün kenarında bulunur. Kabartma yılan işaretinin definesi kıymetlidir. Bu işaretin yanında bir yardımcı işaret yoksa gittiği yön çok önemlidir. Oyma yılan işareti bir mezarı temsil eder.

 Aynı zamanda kıymetli bir hazineyi de simgeler. Onun için gittiği yönde bir mağaraya götürebilir.

Tümülüs Tünel Girişleri Tümülüsler anıt mezarlarıdır. İçerisi simetrik bir şekilde en ufak detayları bile atlanılmamış ince bir hesapla yapılan kral, kraliçe, bunların çocukları yada en üst düzeyde soylu insanlar için yapılmış anıt mezarlarıdır. Tümülüs yapıları, dağın zirvesine doğru ormanlık bir alanda yığma dolgu toprak ile bakıl açısına göre sağ tarafından bir dere aktığı şeklinde ayrıca soylu bir mezar olduğu da tahmin ediliyor. Tümülüsler tek odalıdırlar. Tümülüs girişlerini Hristiyanlık döneminin ilk zamanlarında kullanılmıştır.

Tuzaklı Oda Mezarları Medeniyetlerin sakladıkları hazinelerin kolaylıkla ele geçirilmemesi için kullanılan tuzak çeşidi bulunur. Tuzaklar mezarların yapımı sırasında hazırlanır ve çalışır hale getirilir. Bu tuzaklar içerisinde dönen merdivenler, üzerine basıldığı zaman düşen taşlar, su tuzakları, fırlayan oklar, çift taraflı çalışan kılıçlar ve göçen mahzen şeklinde sayılabilir. Öncelikle bu tuzak sistemlerini en çok eşkıyalar tarafından kullanılırmış. Çaldıkları hazineleri gömdükten sonra eski mahzen odalarını kullanırlardı.

Aile Kaya Mezarları  Aile mezarıdır. İşaretin olduğu kayadan çok uzağa gitmeden mezar yerleri bulunur. Buna daire içinde haçta denilmektedir. Bunun bir tür tılsımla yapılan işlemidir. Yani putun bulunduğu kaya tıraşlanmış ise tıraşlanmış yeri elle tutularak bombe yapan tarafa bakılır. Tüm kolları eşitse define bulunduğu kayanın altındadır. Bazen içerisinden asil bir aile mezarı da çıkmaktadır.

Kilise Mezarları Bu işaretler kiliseye bakan arazide sel felaketi ile ortaya çıkmış işaretlerdir. Tüm kiliselerin içinde ve dışında mezarlar vardır. Kilise çalışanlarının mezarları sıradan mezarlardır. Kilisenin dışında yapılırlar. Öncelikle baş rahipleri, başpiskoposları, papazları ve lahit mezarları kilise içlerinde olur. Ayrıca açık ve kapalı anıt mezarları da vardır. Büyük ihtimalle kiliseye ait mezar odalarını ifade etmektedir. Her kilisenin yanında mezarlar vardır. Define olabilecek en önemli yerlerden bir tanesi de kiliselerdir.

tuzakli-hazineler-nasildir-define-işaretleri-nasıl-bulunur-define-işareti-altın-bulma-dedektörü

TUZAKLI HAZINELER NASILDIR?

Tuzak sistemleri kral mezarları diye tarif ettiğimiz büyük tümülüsler ve eşkiya gömüleri için kullanılan tuzaklardır.. birde medeniyetlerin sakladıkları hazinelerin kolaylıkla ele geçmemesi için kullanılan tuzak çeşidi bulunur.

Tuzak yapımı : tuzaklar mezarların yapımı sırasında hazırlanır çalışır hale getirilim kurulurdu. bu tuzaklardan birkaç tane örnek vermek gerekirse, dönen merdivenler, bastığımız zaman üzerimize düşen taşlar, su tuzakları, zehirler, fırlayan oklar, çıft taraflı çalışan kılıçlar ve üzerimize göçen mahsen şeklinde sayabiliriz. tuzak sistemlerini en çok eşkiyalar kullanırdı, çaldıkları paraları gömdükten sonra yada hazır buldukları eski mahsen odalarını kullanırlardı. bu tuzaklar ummadığınız bir anda çalışmaya başlar. tuzakların hazırlanmasında kullanılan metal platinleri olduğunu biliyoruz. . bu platinlerin zamana dayanıklı olması bize tuzakların halen çalışır vaziyette olduğunu anlamamızda yardımcıdır. 
tuzakların çalışabilmesi için belirli bir güç kaynağına ihtiyaç duyulurdu. bu güç kaynağı tuzaklı bölgeye giren şahsın tuzaklı taşa basması yada duvara yaslanmasıyla faliyete geçecek şekilde ayarlanırdı. bu şekilde tuzak harekete geçer ve oradaki şahsa ciddi zararlar verebilir. .
Örnek su tuzağı : su tuzakları dediğimiz tuzaklar ise define gömüldükten sonra yakınlardaki göl veya su kaynağından toprak altından oraya döşenmiş künklerle su getirilir. yıllar sonra burası kazmaya başladığınızda bu künkleri kırar ve kazı bölgesinin su altında kalmasına sebep olursunuz buda sizin kazıdan vazgeçmenize sebep olur. 
Eşkiyalar : Eşkiyaların zannedildiği gibi dağda yaşayan cahil biri deyildir. yapılan araştırmalarda eşkiya gömüleri ve işaretleri tek kelimeyle ustalık abidesidir. yanlarında bulundurdukları taş ustaları, mekanikçiler haritacılarla definelerini çok sağlam şekilde gömmüşlerdir. definecilerin en büyük sıkıntısı arazideki eşkiya işaretlerinin tesbitinde başlar. nedeni ise bilgisiz definecilerin daha önce işareti kırıp yok etmesidir.

DEDEKTORLER-ISE-YARAR-MI-ALTIN-ARAMA-DEDEKTÖRÜ-FİYATLARI-GÖRÜNTÜLÜ-YERALTI-RADARI

DEDEKTÖRLER İŞE YARAR MI?

Dedektör Nedir? Dedektörler işe yararmı ?Evet bütün dünyada üretilen dedektörler kendi aralarında hepsi iş yapabilirler ve dedektörler kesinlikle vaz geçilmemesi gereken bir sistemdir yapılması gereken sadece istediğiniz özelliklerdeki dedektörü define aramada hangi cihazı tercih etmeniz gerektiğini önce bilmeniz gerekmekmektedir.

Tabiki birde fiyatı ve servis durumu çok önemli bunlarla beraber kullanım kolaylığı cihazın hafifliği aramada dikkat edilmesi gereken unsurlardır. Dedektör alınırken kesinlikle markasını dedektörün fiyatını dedektörün faturalı olup olmadıgına kesinlikle dikat edimesi gerekmektedir.

Dedektör modellerinde bir metrelik olanlar yüzük ve para gibi küçük parçaları 20 ile 45 cm mesafelerden bulabilmektedir. Parçanın yoğunluğu ve ebatı büyüdükçe bir metre derinlerdeki parçaları bulabilmektedir. Bu cihazların arama başlıkları yani algılama kısımları 15 ile 25 cm çapında küçük arama başlıklı olan cihazlardır.

Bu cihazlar fabrikalarında üretilirken özellikle bu şekilde üretilir bir metre derinlerdeki metelleri ve altını tesbitini ve ayrımını ½ 70 yapabilmektedirler.

Bu özelliklere sahip cihazların fiyatları üreten firmaya göre değişmektedir tahmini fiyat aralığı 650 tl ile 1.900 tl arasında firma ve ülkeye göre değişmektedir. Daha ayrıntılı bilgi için firmamızdan bilgi alabilirsiniz yada www.azizdedektor.com sitemizden araştırabirsiniz.

DEDEKTÖR MODELLERİNDE DERİN DEDEKTÖRLER

Dedektör modellerinde Derin Dedektörler 2 Metre ile 4 Metre derinlere kadar son derece mükemmel tesbitler yapmaktadır.bunlara paralel 4 metreye kadar altın, gümüş,bronz ve boşlulların toprak altında tesbitini ½ 50-70 yapabilmektedir.

Yine dikkat etmeniz gereken ayrıntılardan biride Dedektörü alırken mutlaka çalışma sistemini firmanın alt yapısını arama başlığının büyüklügünü sorunuz ve araştırınız, Nedeni cihazın frekans yapısı derin olan cihazların başlıkları 35 santimden daha küçük olmamalıdır aksi taktirde alacağınız cihaz 2 metre derinlerindeki defineyi ve altını bulamayacaktır.

METAL ARAMA DEDEKTÖR BAŞLIKLARINA DİKKAT:

Son yıllarda merdiven altında yapılan bazı yabancı cihazların başlıkları üretilmektedir bu başlıklar derinlik konusunda aynı değildirler ve aşırı parazit ve ses yapmaktadırlar.

Yine bazı küçük işletmeler ve satıcılar orjinali bir metre diye satılan dedektörleri derin dedektör modelleri diye satmaktadırlar.

Dedektörleri alırken özellikle üretim yapan firmaların geçmişi ve ürettikleri modellerin üretim yılları çok önemlidir. dedektör konusunda Aziz Dedektör Bilişim Teknolojileri 1999 yılından beri hizmet vermektedir tecrübe ve deneyimi ile kesinlikle sizlerin isteklerinize çevap verecek kodroya ve ekipmana sahiptir.

Dedektör modellerinde Cihazların frakans yapılarına bağlı olarak bazı dedektörlerde daha yavaş arama yapılmaktadır. bazı dedektörlerde ise daha hızlı sağa ve sola sallıyarak arama yapılmaktadır. birde cihazın içindeki çalışma fonksiyonları firmalara ve cihazlara göre değişmektedir örneğin her cihazda mineral eleme özelliği ve boşluları ve tünelleri bulabilme özelliği bulunmamaktadır bu cihazların bazılarının fiyatları 15.000 tl fiyatlara kadar çıkmaktadır. yanlız çok iyi bilinmelidirki bizim topraklarımızdaki define kültüründe dünyanın çok az yerinde olan arkeoloji yapısı bulunmaktadır.

Bu özellikler BAŞLICA: MAHSEN VE TÜNEL GİRİŞLERİ,BÜYÜK ERMENİ VE RUM GÖMÜLERİ, ROMA,BİZANS,LİDYA,FRİĞYA,URARTU ,PONTUS Ve daha diğer uygarlıkların yapılarında mezar kültürü aşırı derecede yoğundur, Bunlar göz önünde bulundurularak cihazların alınmasında fayda vardır.

Dedektör alırken dedektörün renkli ekranlı olması büyük ekranlı dedektör olması iki başlıklı dedektör olması yada daha fazla dedektör başlığının olması dedektörün fiyatını ve kalitesini yükseltmektedir. işte bu özellikler cihazın fiyatını belirleyen nedendir.aynı telefondaki çeşitlilik gibi yada araba,bilgisayar televizyonlar gibi özellikleri kısıtlanmış cihazlar ise dedektörün fiyatı daha uygun olur bazen ise bütün özelliklere sahip Dedektörleri çok daha uygun fiyatlara alma imkanı bulabilirsiniz. kısacası sitelerde ilanlarda yazılarak veya görüntüsüne Dedektörün fiyatına bakarak değilde firmanın altyapısı ve cihazın özelliklerini uygulama yaparak bütçenize en uygun olanı almanız sizin için en değerli olanıdır.

ALAN-TARAMA-CIHAZLARI-ISE-YARAR-MI-ALTIN-ARAMA-ALAN-TARAMA-DEDEKTÖRÜ-KİRALIK-RADAR

ALAN TARAMA CİHAZLARI İŞE YARAR MI?

ALAN TARAMA CİHAZLARI, ALTIN ARAMA ÇUBUKLARI,YADA DEFİNE ARAMA ÇUBUKLARI İŞE YARARMI?

Alan tarama Cihazları Altın ve define arama çubukları alan tarama dedektörleri diye satılan define ve hazine arama amaçlı fiyatları 100 tl den başlayan sadece tel şeklinde satılan altın arama çubukları günümüzde oldukça yaygınlaştı. Alan tarama çubuk sistemleri çok eski çağlardan beri kullanılan sistemlerdir. Genelde maden aramalarında su yataklarını ve kaynaklarını bulmak için kullanılmıştır Şimdi ise teknolojinin gelişmesi kimyasal elementlerin çıkmasıyla beraber çeşitli frakanslar ve kimyasal düzenekler hazırlanarak belirli bir etkileşim meydana getirilmektedir

Bu sayede define aramada alan tarama çubukları ya da başka adıyla alan tarama sistemleri toprak altındaki boşlukları ve büyük define gömülerini tünel girişlerini bulabilmektedir.

ALAN TARAMA CIHAZLARI ISE YARAR MI
ALAN TARAMA CİHAZLARI İŞE YARAR MI? 8

Alan tarama cihazları aynı mıknatısın metale duyarlılığı gibi bu sistemler belirli düzeneklerle beslenerek hazırlanır son derece şık ve pratik kullanımlı hale getirilir. Genelde farklı çeşitlerde sistemler yapılmaktadır bunlardan bazı seçenekleri ve kullanım şekli aşağıdadır .

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN Alan Tarama Çubukları Altın Arama Çubukları Define Arama Çubukları iki kişi karşılıklı tutarak antenleri birbirine takarak yön verme şeklinde kullanılır. Özellikle yeni başlayanlar için iki kişi karşılıklı en iyi hatasız kullanım imkanına sahiptir. Özellikle rüzgarlı havalarda iki kişi karşılıklı kullanılan bu sistem vaz geçilmez en iyi yöntemlerden biridir. Görüntü ve kullanış olarak çok şık olmasada 18 yıllık tecrübeyle kanıtlanmıştır.Sadece yapmanız gereken iki kişi karşılıklı antenleri birbirine kancalarını takarak göbek hizasında ellerimiz birbirine yakın duracak şekilde tutmak ve hafif iter gibi sabit sallanmadan 20-30 saniye kadar tutmaktır.Antenlen yön verdiği istikameti teyit etmek için karşınızdaki arkadaşınızla yer deyiştirerek tekrar aynı şekilde 20-30 saniye tuttuğunuzda aynı yöne antenler dönüyorsa antenlerin döndüğü tarafa 10 yada 20 metre kadar yürünür tekrar alan tarama antenlerimiz tutulur.Aynı yöne yönleniyorsa devam edilir hazinenin,tünelin,mahzen yada oda mezarların bulunduğu alanı geçmişsek bu kez antenlerimiz geriye dönecektir, bu geriye dönerek alanı kısaltır tam hedefin üzerine geldiğinde antenlerimiz bu kez ikisi birden aşağı doğru kırılır derecesinde yönlerdirme yapar.Hedefinten 5 metre kadar uzaklaşır 4 tarafından terrar tutarız ilk tesbit yaptığımız yere antenlerimizin yönlendirdiğinden emin olduktan emin oltuktan sonra hedefin ½ 60 doğru olduğuna emin oluruz.

ALAN-TARAMA-CIHAZLARI-ISE-YARAR-MI-ALTIN-ARAMA-ALAN-TARAMA-DEDEKTÖRÜ-KİRALIK-RADAR
ALAN TARAMA CİHAZLARI İŞE YARAR MI? 9

ALAN TARAMA CİHAZLARI, DEFİNE ÇUBUKLARI FİYAT VE KULLANIMI HAKKINDA BİLGİ VE SİPARİŞ HATTI:

0532 387 16 35 0216 342 43 19

Alan Tarama, Alan Tarama Cihazı,Alan Tarama Sistemleri, çift sistem denilen tekli tabanca gibi tutularak kullanım şekli bu size tek başınıza rahat kullanım imkanı sunmaktadır. Aynı zamanda diğer aparatlarını taktığınızda 2 kişi karşılıklı tutularakda kullanılır.

Yön Veren Alan tarama cihazları, Alan Tarama Antenleri çok az kullanılan şarkül denen sistemdir bu sistemde bir zincirin ucuna karışımlar olan topuz takılır.

Alan Tarama Dedektörleri,Alan Tarama cihazları, Elektronik devrelerle hazırlanan Alan Tarama sistemleridir. Bu sistemler genelde tekli kullanım şeklinde yapılır.

Define Arama çubukları Define Arama Antenleri içinde kimyasal düzeneklerle hazırlanan frakans devreli olanlardır.

Neticede bu sistemlerin hangisi olursa olsun en iyi sistemle hazırlanan alan tarama cihazları yüzde 70 lik başarı payı vardır.

Ancak unutmamak gerekir ki 100 ile 1 km uzakta bulunan bölgelere yönlendirebilme özelliği bulunmaktadır Yönlendirdiği yer çok iyi tahlil edilmeli yada başka bir dedektör veya görüntülü sistemlerle sağlıklı olması için değerlendirilmelidir.

DEFINEDE-OYMA-ISARETININ-ANLAMI-YERALTI-DEFİNE-BULMA-ALTIN-ARAMA-DEDEKTÖRÜ-GÖRÜNTÜLÜ-KİRALIK-DEDEKTÖR

DEFİNEDE OYMA İŞARETİNİN ANLAMI

DEFİNEDE OYMA İŞARETİ ANLAMI
Define İşaretleri Oyma, Yuvarlak şeklindeki oyma işaretleri çoğu bölgede bulunan mezar veya mezarlar olduğunu anlatan işaretlerdir. Oyma işaretleri bazen kuyu bazende hedefi teşkil etmek amacı ile kullanılmıştır. Mezar amaç ile yapılan yuvarlak oymaların oldukça farklı çözüm yolları vardır. Büyük oyma, oyma sayısı, oyma içinde oyma, oyma yanındaki kanallar ile çizgiler ve oyma sayısı gibi oymanın derinliğine ve büyüklüğüne bakılmaktadır. Aynı kaya üzeriden yer alan oyma işaretleri arasındaki mesafe oldukça önemlidir. Oyma iç duvarı bulunan dikey şeklindeki oyma (murç) bunların tümü anlamları değiştirmektedir. Dikkat edilmesi gereken en ince ayrıntı ise yuvarlak şeklideki oymalar yuvarlak gibi görünüyor olsalar bile aslında birçoğu yuvarlak değildir. Azda olsa üçgen şeklindedirler. Bunu anlayabilmeniz için işarete bakmak yerine dokunmanız gerekmektedir. Bakıldığında yuvarlak gibi gördüğünüz oymanın iç kısmına parmağınızla dokunduğunuzda üçgen yaptığını anlayacaksınızdır. Bu kısımda gitmeniz gereken taraf üçgenin en çukur tarafı olmalıdır. Fakat oymanın alnında yani iç duvar kısmında murç yada küçük çata var ise burasıda yöndür tam karşıya gidin. Mezarın üstüne çıkacaksınız. Şunu unutmayın her oyma işareti mezarın ne tarafta olduğunu mutlaka söylemektedir. İnceleme yaparak bunu siz bulacaksınız.

Yuvarlak Oyma İşaretlerinin Çözüm Yolları

Oyma Sayısı: Oyma sayısı birden fazla olan kaya üzerinde öncelikle oyma sayısı ile oymanın yanında bulunan murç izi olup olmadığına bakmalısınız. Eğer murç izi var ise yön vermektedir. Ayrıca murç izi mezar sayısına da karşılık gelebilir. 2 oyma bulunmakta ise küçük oymanın bulunduğu tarafa, eğer 3 oyma varsa V işareti yaparak açık ağız kısmına 7-9 metre mesafeye bakılmalıdır. 4 yada yukarı oyma sayısı bir tür sayma sistemine bağlı demektir

DEFINEDE-OYMA-ISARETININ-ANLAMI-YERALTI-DEFİNE-BULMA-ALTIN-ARAMA-DEDEKTÖRÜ-GÖRÜNTÜLÜ-KİRALIK-DEDEKTÖR
DEFİNEDE OYMA İŞARETİNİN ANLAMI 12

Define İşaretleri Oyma

Burada farklı oyma ile doğu tarafı oldukça önemlidir. 8 veya 6 adet oyma sayısı olan bölgelerde kasa olduğunda ise anlatabilir kayaların yanına kasa yapılacak yerler bulunmakta mı mutlaka dikkat etmeniz gerekmektedir. Bunlar genelde ana kayaların yan alt kısımlarında olur oldukça fazla derinlere inceden kayanın toprakla birleştikleri noktalardır.

Oyma İçinde Oyma: Oyma içerisinde oyma bulunan kayalar yada taşlar birbirine bağlı odaların bulunduğunu anlatmaktadır. Bu işaretler çoğunlukla yer alan mezardaki yapı taşlarında görülmektedir. Burada 2. bir oda olduğunu anlatmaktadır. Bu oyma işaretinde eğer kanal var ise zaten yönü vermiş demektir. Kanal boyu ölçülerek yaklaşık bir santimetresi bir adım hesaplanarak gidilmesi gereken mesafe bulunur.

Oyma Yanındaki Çizgiler: Oyma işareti yanında yer alan bu çizgiler mesafe yada yön konusunda oldukça önemli bir rol oynamaktadır. Buradaki çizgilerin sayısı ile uzunluğu önemlidir. Çizgiler olukça karışık ve birbirleri üzerinden geçmekte ise gömü mistik inanışlara dayalı şekilde yapılmış anlamına gelmektedir. Bölge tılsımlı bölgedir. Tek kanal bulunmakta ise yön veriyor demektir. Gidilecek taraf kanal tarafıdır. Buradaki mesafeyi kestirmek hiç de kolay olmayacaktır.

Oyma Büyüklüğü: Oymanın büyüklüğü mezarın statüsüyle doğrudan ilişkilidir. Oyma derinliği mezar derinliğini vermiş olduğu zamanlarda olmaktadır. Örneğin; oyma derinliği yaklaşık 5 santimetre derinliğinde ise burada mezar derinliğinin üç buçuk metre olduğunu anlayabilirsiniz. Bu durum her oyma için geçerli olmamaktadır. Bu büyüklüğün hesabını ise oyma derinliği yedi ile çarpılarak çıkarılabilir. Büyük oymalar her zaman büyük mezarı simgelemektedir.

DEFINEDE-KUS-ISARETI-NE-ANLAMA-GELIR-DEFİNE-İŞARETLERİ-KİRALIK-YERALTI-RADARI-FİYATLARI

DEFİNEDE KUŞ İŞARETİ NE ANLAMA GELİR?


Define İşaretleri Kuş, Define altın, para veya kıymetli eşyaların toprak altıda saklandığı yere verilen addır. Define bir çok şekilde gömü yapılarak saklanır. Ama bazı maddeler zaman geçtikçe gaza dönüşür, altın hariç. Altın orjinalliğini korur ve çürümez.

Günümüzde bir çok define bulunmuştur. Bunlar günümüz teknolojisi ile bulunan, kimi ise işaretler sayesinde bulunan hazinelerdir. Bu işaretler sayesinde daha çok hazine bulunmuştur. Çünkü işaretler gömünün tam olarak nerede olduğunu gösterir. Yine de her gördüğümüz işareti gömü olarak görmeyin. Bazen işaretler de yanıltabilir. Bunun için iyi araştırma yapılmalı ve ona göre hazine yeri kazılmalıdır.

Bilindiği gibi definecilik de işaretler çok önemlidir. Bunun için hangi işaretin ne anlama geldiğini iyi bilmek gerekir. Bazı işaretler kabileler ve toplumlara göre farklılık gösterir. Defineler için değişik şekiller verilir.

DEFINEDE-KUS-ISARETI-NE-ANLAMA-GELIR-DEFİNE-İŞARETLERİ-KİRALIK-YERALTI-RADARI-FİYATLARI
DEFİNEDE KUŞ İŞARETİ NE ANLAMA GELİR? 15

DEFİNE İŞARETLERİ VE DEFİNE CİHAZLARI İLE İLGİLİ BİLGİ VE SİPARİŞ HATTI:

0532 387 16 35 / 0216 342 43 19

Biz bugün kuş işaretleri ne anlama gelir onu öğrenelim. Öğreneceğimiz kuşlar baykuş ve güvercin bunlar en bilindik kuşlardır.

Baykuş: Baykuş işaretleri genelde taşa veya ağaca yapılmış olur. Eğer baykuş işareti doğru yapılmış ise baykuşun baktığı noktada gömü var demektir. Çoğu zaman baykuş işareti mezar başlarına yapılır. Bunun nedeni ise zengin bir kadın mezarında ziynetleri ile gömüldüğünü gösterir. Ayrıca baykuş işareti bilgelik ve zenginliği tasvir eder.

Güvercin: Güvercin genelde kadın mezarlarını işaret eder. Bunun nedeni ise kadının çok zengin olduğunun anlamına gelir ve ziynetleri ile birlikte gömüldüğü anlamına gelir. Güvercinin ağzında zeytin dalı var ise bunun anlamı da ziynet eşyalarının mezardan ayrı olarak gömüldüğü anlamındadır. İki güvercin yem yeme vaziyette ise burada altın ve paranın olduğunun anlamındadır.

DEFINEDE-INSAN-ISARETI-NE-ANLAMA-GELIR-DEFİNE-ARAMA-DEDEKTÖRÜ-KİRALIK-TOPRAKALTI-GÖRÜNTÜLEME-RADARI

DEFİNEDE İNSAN İŞARETİ NE ANLAMA GELİR?

Definede İnsan İşareti Ve Anlamı

Kabartma ise kaya mezar işaretidir, en fazla 100 metre çevresinde kaya mezarı vardır çok heveslenmeyin şimdiye kadar açmışlardır, mezarlar kral mezarına eş değerdir hatta bazıları kral mezarıdır.

adam işareti varsa tam olarak gözlerine bakın, kesin mezara bakar vaziyettedir, adamın vücut yönü ile baktığı yön farklı olabilir buna dikkat edin.

Adam işareti kadın işareti gibi değildir adamın elleri varsa parayı gösteriyordur, kadınlarda genelde gözler paraya bakar erkeklerde ise eller paraya bakar özellikle sağ el ne tarafı gösteriyorsa git para oradadır.

DEFINEDE-INSAN-ISARETI-NE-ANLAMA-GELIR-DEFİNE-ARAMA-DEDEKTÖRÜ-KİRALIK-TOPRAKALTI-GÖRÜNTÜLEME-RADARI
DEFİNEDE İNSAN İŞARETİ NE ANLAMA GELİR? 18

Adam: Kaya üzerinde elinde başak, şimşek v.s tutuyorsa, sakallıysa ve etek giymişse Hitit Tanrısı tasviridir. Gömü işareti değildir. Tarihi eserdir. Tahrip etmeyiniz. Geçmiş tarihte yol kenarlarına yapılmış ve yolu ifade ettiği bilinmektedir. Kaya bloklarında yapılmış kabartma adam sembolleri ise, kral veya lider mezarını (kaya mezarı) ifade edebilir.Uygarlıklara ait olduğundan define işareti değildir.Durumu müzeye bilgi vermelisiniz. Bunların haricinde ki adam işaretleri gömü işaretleride girmektedir.Çizim veya kabartma olabilir. Çizimde çizgiler yön verebilmekte,kabartmada ise farklılık gösteren tarafı yön vermektedir.

%90 kaya mezarıdır, adam diz çökmüş ile önünde bir adam daha vardır bu kral mezarıdır, eğer insan kafası varsa bunun baktığı yöne gidik büyük bir sunak bulursun buna yakın yerde yük mezarı olur.

DEFINEDE-UCGEN-ISARETI-ANLAMI-ALTIN-ARAMA-DEDEKTÖRÜ-DEFİNE-BULMA-DEDEKTÖRÜ

DEFİNEDE ÜÇGEN İŞARETİ ANLAMI

Definede Üçgen İşareti Ve Anlamı


Değerli okuyucular, yazımızda define ve define işaretlerindeki konularda üçgen işaretlerinin anlamını anlatmaya çalışacağız; üçgen işareti medeniyetlerde nerede ve nasıl kullanılmış? Çetelerde ve korsan paralarında nasıl kullanılmış? Ermeni ve Rumlarda nasıl kullanılmıştır? Bu konuları sizlerle paylaşacağız.

DEFİNEDE ÜÇGEN İŞARETİ RESİMİ

DEFINEDE-UCGEN-ISARETI-ANLAMI-ALTIN-ARAMA-DEDEKTÖRÜ-DEFİNE-BULMA-DEDEKTÖRÜ
DEFİNEDE ÜÇGEN İŞARETİ ANLAMI 21

DEFİNEDE ÜÇGEN İŞARETİ; resimlerde görüldüğü gibi zemine yada kayaların yan yüzüne yapılmış olan bir işarettir, üçgen işaretleri tekte olabilir yanında tamamlayıcı başka işaretlerde olabilir, üçgen işaretinin yanında başka bir işaret olmasa bile hepsinin anlamı mahzen ya da mezar anlamına gelmektedir, üçgen işareti bazen mahzen genelde oda mezarları, ve para mahzenlerini ifade etmektedir. Sıradan basit mezarları ifade edenler çok önemli değildir. Tabii bunu anlamak ilk başta mümkün değildir, düz zemine yapılan ve görünür şekilde olan işaretler genelde medeniyet yapımı olan sembollerdir. Medeniyet üçgen işaretleri genelde kaya içerisine yapılan küçük mezar odalarıdır, bazı medeniyetlerde bulunduğu yerler genelde sivri tarafın baktığı tarafta mezarı ya da girişi aranmalıdır, tabii ki her üçgen işareti kesinlikle aynı ölçü ve mesafeyi vermemektedir.

Ana Sayfa
Dedektörler
İletişim
Arama